The presence of lateral photophores correlates with increased speciation in deep-sea bioluminescent sharks.

Julien M Claes, Dan-E Nilsson, Jérôme Mallefet, Nicolas Straube

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The presence of lateral photophores correlates with increased speciation in deep-sea bioluminescent sharks.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap