The pressure profile in the Lund Pelletron accelerator with the newly installed terminal pumping in use

Per Persson, Ragnar Hellborg, Madis Kiisk, G Skog, Kristina Stenström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The pressure profile in the Lund Pelletron accelerator with the newly installed terminal pumping in use”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap