The prevalence of clinically diagnosed ankylosing spondylitis and its clinical manifestations: a nationwide register study.

Sofia Exarchou, Ulf Lindström, Johan Askling, Jonas K Eriksson, Helena Forsblad-d'Elia, Martin Neovius, Carl Turesson, Lars Erik Kristensen, Lennart Jacobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1128 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Prevalence estimates of ankylosing spondylitis vary considerably, and there are few nationwide estimates. The present study aimed to describe the national prevalence of clinically diagnosed ankylosing spondylitis in Sweden, stratified according to age, sex, geographical, and socio-economic factors, and according to subgroups with ankylosing spondylitis-related clinical manifestations and pharmacological treatment.
Originalspråkengelska
Artikelnummer118
TidskriftArthritis Research and Therapy
Volym17
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The prevalence of clinically diagnosed ankylosing spondylitis and its clinical manifestations: a nationwide register study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här