The problem(s) of change revisited

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)
322 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The problem(s) of change revisited”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora