The prognostic value of dGEMRIC regarding future knee OA Long-term assessment after traumatic chondral injury and ACL injury

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

353 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The prognostic value of dGEMRIC regarding future knee OA Long-term assessment after traumatic chondral injury and ACL injury”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap