The prognostic value of dGEMRIC regarding future knee OA Long-term assessment after traumatic chondral injury and ACL injury

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

353 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat