The prognostic value of dGEMRIC regarding future knee OA Long-term assessment after traumatic chondral injury and ACL injury

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

245 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat