The properties and utility of less evaluative personality scales: Reduction of social desirability; increase of construct and discriminant validity.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The properties and utility of less evaluative personality scales: Reduction of social desirability; increase of construct and discriminant validity.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap