The proximal promoter of the human cathepsin G gene conferring myeloid-specific expression includes C/EBP, c-myb and PU.1 binding sites.

Andreas Lennartsson, Daniel Garwicz, Anders Lindmark, Urban Gullberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)
139 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)193-202
TidskriftGene
Volym356
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Citera det här