Monsterhomoen

Tiina Rosenberg

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Sammanfattning

This article deals with the dilemma in queer politics: assimilation or non-assimilation: what is the "proper" object of politics and who is the "proper" politician?
Bidragets titel på inmatningsspråkThe Queer Monster
Originalspråknorska
Nej1
SpecialistpublikationFett
FörlagKvinnefronten
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Monsterhomoen”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här