The quinoline-3-carboxamide paquinimod (ABR-215757) reduces leukocyte recruitment during sterile inflammation: Leukocyte- and context-specific effects.

Adnan Deronic, Sofia Helmersson, Tomas Leanderson, Fredrik Ivars

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)
226 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The quinoline-3-carboxamide paquinimod (ABR-215757) reduces leukocyte recruitment during sterile inflammation: Leukocyte- and context-specific effects.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap