The Realism in Older People's Confidence Judgments of Answers to General Knowledge Questions

Mats Dahl, Carl Martin Allwood, Bo Hagberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The study investigated 2 aspects of the accuracy (i.e., realism) of confidence judgments of persons age 60-93 years (N = 1,384) regarding their answers to general knowledge questions. These aspects are the level of confidence (calibration) in relation to the proportion of correct answers and the ability to discriminate between correct and incorrect answers by means of confidence judgments. No age differences were found for either of the 2 aspects. Gender differences were found for proportion of correct answers and confidence but not for the realism in the confidence judgments.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)234-238
TidskriftPsychology and Aging
Volym24
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The Realism in Older People's Confidence Judgments of Answers to General Knowledge Questions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här