The red-listed Cetrelia cetrarioides (Parmeliaceae) is confirmed by molecular data in Belarus

Andrei Tsurykau, Vladimir Golubkov, Per-Erik Persson, Arne Thell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The new locality of the Red-listed lichen Cetrelia cetrarioides was discovered in Belovezhskaya Puscha National Park. The occurrence of this species was confirmed by the sequence of the ITS region.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)152-153
TidskriftProceedings of Francisk Skorina Gomel State University
Volym126
Utgåva3
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologisk systematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The red-listed Cetrelia cetrarioides (Parmeliaceae) is confirmed by molecular data in Belarus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här