The red-listed Cetrelia cetrarioides (Parmeliaceae) is confirmed by molecular data in Belarus

Andrei Tsurykau, Vladimir Golubkov, Per-Erik Persson, Arne Thell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The red-listed Cetrelia cetrarioides (Parmeliaceae) is confirmed by molecular data in Belarus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi