The redox state of glutathione, cysteine and homocysteine in the extracellular fluid in the skin.

Bertil Persson, Anders S Andersson, Björn Hultberg, Christer Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The redox state of glutathione, cysteine and homocysteine in the extracellular fluid in the skin.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar