The Regulatory Role of microRNAs in the Mouse and Human Brain

Rebecca Petri

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Regulatory Role of microRNAs in the Mouse and Human Brain”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology