The relation between self-rated health, socioeconomic status, body mass index and disability pension among middle-aged men

Nils-Ove Månsson, Juan Merlo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

44 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The relation between self-rated health, socioeconomic status, body mass index and disability pension among middle-aged men”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap