The relation of dissociation and mind wandering to unresolved/disorganized attachment: an experience sampling study

DAVID MARKUSSON CLAVERTZ, Sabina Gusic, Hans Bengtsson, Heidi Jacobsen, Etzel Cardeña

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The relation of dissociation and mind wandering to unresolved/disorganized attachment: an experience sampling study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap