The relationship between adopting a xynchronous medium and participation in online group work: An explorative study

Stefan Hrastinski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)137-152
TidskriftInteractive Learning Environments
Volym14(2)
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Citera det här