The relationship between annual varve thickness and maximum annual discharge (1909-1971)

Mikkel Sander, Lars Bengtsson, Björn Holmquist, B Wohlfarth, I Cato

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

29 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The relationship between annual varve thickness and maximum annual discharge (1909-1971)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap