The relationship between community biomass and evenness: what does community theory predict, and can these predictions be tested?

Ute Drobner, James Bibby, Benjamin Smith, J. Bastow Wilson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)295-302
TidskriftOikos
Volym82
Nummer2
StatusPublished - 1998

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturgeografi

Citera det här