The relationship between the comb and social behaviour in laying hens

Emily O'Connor, J. E. Saunders, H. Grist, M. A. McLeman, C. M. Wathes, S. Abeyesinghe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)293-299
TidskriftApplied Animal Behaviour Science
Volym135
Nummer4
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här