The relationship of needs and quality of life in persons with schizophrenia living in the community. A Nordic multi-center study

L Hansson, Marlene Sandlund, A Bengtsson-Tops, O Bjarnason, H Karlsson, R Mackerprang, L Merinder, L Nilsson, K Sorgaard, H Vinding, T Middelboe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The relationship of needs and quality of life in persons with schizophrenia living in the community. A Nordic multi-center study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap