The relative importance of lethal and non-lethal effects of fish on insect colonisation of ponds

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The relative importance of lethal and non-lethal effects of fish on insect colonisation of ponds”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi