The relevance of strategic management accounting to popular culture: The world of West End Musicals

Irvine Lapsley, Josephine V. Rekers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The relevance of strategic management accounting to popular culture: The world of West End Musicals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi