The Return of Religion or the End of Religion? On the Need to Rethink Religion as a Category of Social and Political Life

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Return of Religion or the End of Religion? On the Need to Rethink Religion as a Category of Social and Political Life”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap