The rise of the Arctic: Intergenerational personal perspectives

Terry V. Callaghan, Margareta Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1133-1136
Antal sidor4
TidskriftAmbio: a Journal of Human Environment
Volym50
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klimatforskning

Citera det här