The Risk of Serious Infections Before and After Anti-TNF Therapy in Inflammatory Bowel Disease: A Retrospective Cohort Study

Johanna Holmgren, Anna Fröborg, Isabella Visuri, Jonas Halfvarson, Henrik Hjortswang, Pontus Karling, Pär Myrelid, Ola Olén, Jonas F Ludvigsson, Olof Grip, SWIBREG Study Group

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Risk of Serious Infections Before and After Anti-TNF Therapy in Inflammatory Bowel Disease: A Retrospective Cohort Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap