The road of excess

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)33
Antal sidor40
TidskriftHarvard Divinity Bulletin
Volym41
Nummer1-2
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Citera det här