The role of cortico-basal ganglia systems in the construction of movement: Action selection and sequencing

Joel Sjöbom

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

213 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of cortico-basal ganglia systems in the construction of movement: Action selection and sequencing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap