The role of ectomycorrhizal communities in forest ecosystem processes: New perspectives and emerging concepts

Pierre-Emmanuel Courty, Marc Buee, Abdala Gamby Diedhiou, Pascale Frey-Klett, Francois Le Tacon, Francois Rineau, Marie-Pierre Turpault, Stephane Uroz, Jean Garbaye

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

358 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of ectomycorrhizal communities in forest ecosystem processes: New perspectives and emerging concepts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi