The role of gamma-tubulin in cell division and cancer

Greta Eklund

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of gamma-tubulin in cell division and cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap