The role of households in SCP agenda: A one-actor show or concerted action?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)201-214
TidskriftInternational Journal of Innovation and Sustainable Development
Volym2
Utgåva2
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här