The role of ice in planet formation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

138 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

När stjärnor bildas omges de av en skiva bestående av gas, stoft och is. Detta är den protoplanetära skivan där de fasta beståndsdelarna växer från mikrometerstora dammpartiklar till planeter. Små stoftpartiklar kan växa genom kollisioner, men att nå tillräckliga partikelstorlekar och tillräckligt hög partikelkoncentration är utmanande. I denna avhandling undersöker jag om den så kallade islinjen – avståndet från stjärnan där vattenånga övergår till is - kan bidra till gynnsamma förhållanden för planetbildning. Genom numeriska simulationer och laboratorieexperiment undersöker jag kondensation och sublimering av vatten vid islinjen. Resultaten visar att mikrometerstora stoftpartiklar snabbt kan växa till centimeterstora isiga partiklar genom kondensation. Detta bekräftar att islinjen kan vara en gynnsam plats där planetbildning kan initieras.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Handledare
  • Johansen, Anders, handledare
  • Ryde, Nils, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2024 apr. 26
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8104-019-7
ISBN (elektroniskt)978-91-8104-020-3
StatusPublished - 2024

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2024-04-26
Time: 13:00
Place: Lundmarksalen, Sölvegatan 27, Lund.
External reviewer(s)
Name: Krijt, Sebastian
Title: Dr.
Affiliation: University of Exeter
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fria nyckelord

  • Planetbildning
  • Protoplanetära skivor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The role of ice in planet formation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här