The role of molecular markers to monitor disease, intervention and cartilage breakdown in osteoarthritis.

L. S. Lohmander, H. Roos, L. Dahlberg, M. W. Lark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)84-87
Antal sidor4
TidskriftActa Orthopaedica Scandinavica. Supplementum
Volym266
StatusPublished - 1995 okt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Citera det här