The role of polyamines in cell cycle progression

Jan O Fredlund

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of polyamines in cell cycle progression”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi