The role of psychological factors in oncology nurses' burnout and compassion fatigue symptoms

Joana Duarte, José Pinto-Gouveia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of psychological factors in oncology nurses' burnout and compassion fatigue symptoms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap