The role of RNA-binding proteins in the processing of mRNAs produced by carcinogenic papillomaviruses

Naoko Kajitani, Stefan Schwartz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of RNA-binding proteins in the processing of mRNAs produced by carcinogenic papillomaviruses”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap