The role of sensations in the anticipating self

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftConstructivist Foundations
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Zoologi
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Citera det här