The Role of the ECG in Diagnosis, Risk Estimation, and Catheterization Laboratory Activation in Patients with Acute Coronary Syndromes: A Consensus Document

Yochai Birnbaum, Kjell Nikus, Paul Kligfield, Miguel Fiol, Jose Antonio Barrabes, Alessandro Sionis, Olle Pahlm, J. Garcia Niebla, Antonio Bayes de Luna

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

26 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Role of the ECG in Diagnosis, Risk Estimation, and Catheterization Laboratory Activation in Patients with Acute Coronary Syndromes: A Consensus Document”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap