The role of women's emotional profiles in birth outcome and birth experience

Ingegerd Hildingsson, Christine Rubertsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of women's emotional profiles in birth outcome and birth experience”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap