The Russian daily press, 1978-2003: political argumentation and the problematic public sphere

Rutger Von Seth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Russian daily press, 1978-2003: political argumentation and the problematic public sphere”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Social Sciences