The Scandinavian challenge - The future of advanced welfare states in the knowledge economy

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    59 Citeringar (SciVal)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The Scandinavian challenge - The future of advanced welfare states in the knowledge economy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap