The Search for an Artist's Identity: Or how to get lost in the biographies of Isaac Grünewald

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

I artikeln analyseras historieskrivningen om den svenska konstnären Isaac Grünewald (1889–1946) med särskilt fokus på antisemitiskt grundade föreställningar om honom. Undersökningen utgår huvudsakligen från publicerade biografiska framställningarna som dels beskriver hans karaktär, dels positionerar honom inom den svenska modernistiska konsthistorien. I analyserna lyfts de i materialet återkommande föreställningarna om honom som ett orientaliskt, judiskt och främmande element i den svenska konstvärlden fram, liksom beskrivningarna av honom som en person med ett våldsamt temperament med ett behov av att vara i centrum. Dessa beskrivningar av Grünewald analyseras i relation till såväl rasialism som antisemitism och socialpsykologisk förståelse. Även om de antisemitiskt och/eller rasistiskt färgade utsagorna mer eller mindre raderats ut i senare biografiska framställningar så påvisas det i artikeln att de grundläggande värderingarna och karaktäristiken av Grünewald kvarstår. I artikeln argumenteras det för att dessa biografiska framställningarna domineras av en allosemitisk attityd som behöver mötas upp med en betydligt mer mångfasetterad förståelse av identitet som ett möte mellan en personlig och en kulturell judisk identifikation i en relationell process av vad Stuart Hall kallar ett becoming såväl som ett being.
Originalspråkengelska
Antal sidor21
TidskriftScandia
Volym85
Nummer1
StatusPublished - 2019 maj 14

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här