The secreted serine protease xHtrA1 stimulates long-range FGF signaling in the early Xenopus embryo

Shirui Hou, Marco Maccarana, Hooi Min Tan Grahn, Ina Strate, Edgar Pera

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat