The Secular Writings Attributed to Master Zanning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)15-47
TidskriftThe Stockholm Journal of East Asian Studies
Volym2
StatusPublished - 1990

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan samhällsvetenskap

Citera det här