The Sellable Self: Exploring endurance running as an extraordinary consumption experience

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

1920 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Sellable Self: Exploring endurance running as an extraordinary consumption experience”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science