The Ser/Thr kinase activity of the Yersinia protein kinase A (YpkA) is necessary for full virulence in the mouse, mollifying phagocytes, and disrupting the eukaryotic cytoskeleton

DJ Wiley, R Nordfeldth, J Rosenzweig, CJ DaFonseca, R Gustin, H Wolf-Watz, Kurt Schesser

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Ser/Thr kinase activity of the Yersinia protein kinase A (YpkA) is necessary for full virulence in the mouse, mollifying phagocytes, and disrupting the eukaryotic cytoskeleton”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap