The shape of the nuclear photo-resonance in deformed nuclei

Sven Gösta Nilsson, Ben R Mottelson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

89 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)281-291
TidskriftNuclear physics
Volym13
StatusPublished - 1959
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik

Citera det här