The simple harmonic urn

Edward Crane, Nicolas Georgiou, Stanislav Volkov, Andrew R. Wade, Robert J. Waters

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The simple harmonic urn”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Affärsverksamhet och ekonomi